Dự án tiêu biểu
  • Công ty Khí Việt Nam

    Tổng Công ty Khí Việt Nam - PVGas là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    •  Hệ thống âm thanh ánh sáng

    Hoàn thành năm 2020