Dự án tiêu biểu
 • Văn Phòng Firmenich

  Firmenich là một công ty tạo ra hương liệu dùng trong sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm.

  Chúng tôi đã là những nhà đổi mới trong khoa học về giác quan từ năm 1895. Ngày nay, với hơn 10.000 đồng nghiệp trong đại gia đình toàn cầu của mình, chúng tôi là công ty hương liệu và mùi thơm thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất trên thế giới.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  •  Hệ thống âm thanh ánh sáng

  Hoàn thành năm 2021