Dự án tiêu biểu
  • Văn Phòng Nokia

    Văn Phòng Nokia được xây dựng nhằm triển khai mạng lưới trên khắp khu vực Yangon, khu vực lớn nhất và đông dân nhất ở Myanmar, đáp ứng nhu cầu dữ liệu di động của người dân và du khách một cách nhanh chóng và hiệu quả

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    • Hệ thống camera quan sát

    Hoàn thành năm 2019