Dự án tiêu biểu
  • Metro Tuyến 1

    Metro Tuyến 1 được khởi công từ năm 2012, toàn tuyến có chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Tuyến metro số 1 có 14 nhà ga bao gồm ba ga ngầm, 11 ga trên cao và Depot nằm tại Long Bình, quận 9, TP.HCM.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    • Hệ thống Camera quan sát cho 16 trạm

    Hoàn thành năm 2018