Dự án tiêu biểu
 • Trường Đại học Tiền Giang

  Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng ĐBSCL, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống máy chiếu
  • Hệ thống công từ cho thư viện

  Hoàn thành năm 2010