Dự án tiêu biểu
 • Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

  Đại Học Ngoại Thương Hà Nội là nơi đào tạo những con người toàn diện, học tập suốt đời, có đạo đức, mang lại những ảnh hưởng tích cực truyền cảm hứng cho xã hội.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống cổng từ thư viện
  • Hệ thống an ninh

  Hoàn thành năm 2011