Dự án tiêu biểu
 • Đại Học Quốc Tế Anh Quốc

  Đại Học Quốc Tế Anh Quốc cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống quản lý ra vào
  • Hệ thống gác bảo vệ

  Hoàn thành năm 2018