Dự án tiêu biểu
 • Đại Học Văn Lang

  Đại Học Văn Lang được thành lập vào năm 1995 với mong muốn trở thành một tổ chức lấy con người làm trọng tâm, coi trọng nhân tài, có văn hóa vững mạnh.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống điều khiển video, và màn hình
  • Hệ thống âm thanh hình ảnh
  • Hệ thống màn hình

  Hoàn thành năm 2019