Dự án tiêu biểu
 • Trường Trung Học ISHCM Khu Mới

  ISHCMC được thành lập vào năm 1993 và là trường quốc tế đa quốc gia, đồng giáo dục và đa văn hóa với đại diện của hơn 50 quốc tịch tại Việt Nam.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì: 

  • Hệ thống âm thanh, hình ảnh, ánh sáng 
  • Hệ thống phức hợp cho trung tâm biểu diễn nghệ thuật

  Hoàn thành năm 2017