Dự án tiêu biểu
  • Hệ thống đường dây tải điện tại tỉnh Kratie, Cam-pu-chia

    Hệ thống đường dây tải điện nâng cấp đường dây tải điện 230kV của EDC (Electricite Du Cambodge) giữa Kampong Cham và Kratie ở Campuchia được giao cho Công ty Pestech Cambodia Limited (PCL). Và hệ thống Tổng đài được giao cho VISCO để hoàn thiện.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì

    - Hệ thống Tổng đài.

    Hoàn công: tháng 11, 2017.