Dự án tiêu biểu
 • Trụ sở Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

  Trụ sở Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh, trụ sở nằm tại Quận 2, Tp. Hồ chí Minh.Tòa nhà này có 18 tầng, điện tích sử dụng là 28,000 m2

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và bảo trì

  - Hệ thống điện nhẹ

  - Hệ thống liên lạc và dữ liệu

  Hoàn công: năm 2014