Dự án tiêu biểu
  • Dự án B7

    Dự án B7 được triển khai trên quốc lộ 1A qua suốt 10 tỉnh thảnh (Hà Nội - Vinh và Tp. Hồ Chí Minh - Cần Thơ)

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì

    - Hệ thống Camera phát hiện vi phạm, hệ thống truyền dẫn không dây băng thông rộng (hình ảnh có thể mở rộng tới 130km)

    Hoàn công: năm 2012