Dự án tiêu biểu
  • Dự án cho Công an Cần Thơ

    Công an Cần Thơ tọa lạc ở số 9A Trần Phú, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và hiện tại là bảo trì những hệ thống sau:

    - Cảnh sát quản lí đội xe qua GPS, giúp kiểm soát 200 xe cảnh sát hoạt động trên đường và 30 xe cảnh sát không hoạt động.

    Dự án hoàn thành vào năm 2011