Dự án tiêu biểu
 • Sân bay quốc tế Cần Thơ

  Sân bay quốc tế Cần Thơ nằm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Sân bay quốc tế Cần Thơ có một vị trí rất quan trọng trong kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng cho khu vực này, thúc đấy sự phát triển của các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và hiện tại  là bảo trì những hệ thống sau:

  ● Camera quan sát

  ● Đồng hồ chủ

  VISCO hoàn thành dự án này vào năm 2011