Dự án tiêu biểu
  • Đại lộ Võ Văn Kiệt

    Đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những con đường hiện đại chạy qua hầm Thủ Thiêm đến xa lộ Hà Nội ở quận 2. nó có đến 10 làn xe, kết nối bờ Đông và bờ Tây thành phố

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt và hiện tại thì đang bảo trì

    • Hệ thống thông tin hiển thị và thoát nước

    VISCO hoàn thành dự án vào năm 2009