Dự án tiêu biểu
  • Sân bay quốc tế Phú Quốc

    Sân bay quốc tế Phú Quốc là sân bay chính tại đảo Phú Quốc ở phía Nam, Viết Nam. Sân bay có 2.5 triệu lượt khách mỗi năm, tuy nhiên sức chứa tối đa là 7 triệu khách

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt và hiện tại đang bảo trì:

    - Hệ thống đồng hồ chủ

    Dự án hoàn thiện vào năm 2013