Dự án tiêu biểu
  • Văn phòng Nam Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

    Văn phòng Nam Sài Gòn là 01 dự án nằm trên khu đất 1,800 m2 trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Văn phòng có 18 tầng lầu

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và bảo trì

    - Hệ thống điện nhẹ

    Hoàn thành năm 2018